ПУП-ПРЗ НА КВ.”КРАЙМОРИЕ”

ПУП-ПРЗ НА КВ.”КРАЙМОРИЕ”

ПУП-ПРЗ НА КВ.”КРАЙМОРИЕ”, ГР. БУРГАС

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ: 2004Г.

ВЛАДИМИР МИЛКОВ – РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ,

ПЕТКО ЙОВЧЕВ, ГЕОРГИ ДОНЧЕВ,

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ: 2006Г.

ПЕТКО ЙОВЧЕВ, ВЛАДИМИР МИЛКОВ – ГЛАВЕН КОНСУЛТАНТ