Архитекти Урбана е професионална практика, обединяваща дейността на две архитектурни фирми – ЕТ „Урбана проект – Росица Златанова” и ЕТ „Урбана-комерс – Владимир Милков” с двадесетгодишен опит в архитектурното проектиране, устройственото планиране, градския и интериорния дизайн, разработването на планове за управление на защитени територии и упражняването на експертна дейност. С цел консолидиране на индивидуалните усилия и преминаване към нов етап в професионалното развитие на творческия състав на 13.01.2011г. се създава „Архитекти Урбана” ООД.

Към момента Дружеството разполага с висококвалифицирани архитекти и техническа база за изпълнение на различни видове проекти. Поддържат се изградените във времето и наследени контакти с висококвалифицирани специалисти в областта на регионалното планиране, урбанизма, ландшафтното планиране, архитектурата, управлението на биоразнообразието и ОВОС, както и всички видове  инженерни специалности. Нашите проектанти работят с изтъкнати скулптори и художници при създаването на различни елементи на синтеза на архитектурата с монументалните изкуства.

АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ

Управител на „Архитекти урбана” ООД

 

Арх. Владимир Милков е утвърден специалист в областта на архитектурата, градоустройството, териториалното устройство и градския дизайн, с дългогодишен опит в проектирането на жилищни, ваканционни, обществени и промишлени сгради и комплекси и значими градоустройствени разработки в т.ч. Общ устройствен план на гр. Бургас, ПРЗ на ж.к „Меден Рудник” /зона „Д“ и централна част/, гр Бургас, ПРЗ на кв. „Крайморие”, гр Бургас, Реконструкция на централната пешеходна зона на гр. Бургас с пл. „Тройката”. Носител е на  престижни национални и международни награди и златна значка на САБ.

Понастоящем арх. Владимир Милков е Председател на САБ –  дружество Бургас.

 

Образование:

ВИАС, София,  специалност  архитектура

 

Обществена дейност:  

Член на УС на КАБ: от 2004г. до 2012

Член на УС на САБ: 1995г.-1998г.; 2002г.- 2007г.; 2014г. – до момента

Председател на САБ –  дружество Бургас: 1992г.-1995г. и от 2007г. –  до момента

Член на Контролния съвет на КАБ от 2012г. до момента

Представител на КАБ в работните група на САЕ „Обществени поръчки” и „Архитектурни конкурси” –  2014г. –  до момента

АРХ. РОСИЦА ЗЛАТАНОВА

Управител на „Архитекти урбана” ООД

 

Арх. Росица Златанова е утвърден специалист в областта на архитектурата, градоустройството, териториалното устройство и градския дизайн с квалификации в областта на регионалното и стратегическото планиране и опит в изработване на планове за управление на защитени територии.  Ръководител е на редица обществено значими проекти, сред които Общ устройствен план на гр. Карнобат (1982г.), Териториално – устройствен план на Община Царево (1998г.), План за управление на природен парк „Странджа” (2005г.), отговорен проектант  на  три основни фази на Реконструкция на централната пешеходна зона на гр. Бургас (2011г.), в т.ч. пл. „Тройката”. Носител е на национални и международни  награди и златна значка на САБ .

 

Образование:

ВИАС, София,  специалност  архитектура

Едногодишна следдипломна специализация в УАСГ, катедра „Градоустройство (1980г. – 1981г.);

Едногодишна специализация в Европейски институт по пространствено планиране и архитектура – INEAA, Руан, Франция (с разработване на дипломна работа  в Ирландия) – 1994-1995г.;

Тримесечна специализация в Институт за жилищна политика и градско развитие – IHS, Ротердам, Холандия – 1999г.

 

Обществена дейност :

Член на УС на САБ – 1990г.-1992г.; 2007г. – 2014г.

Председател на ПК „Международна дейност” при УС на САБ – 2007г.-2014г.

Член на КАБ от самото създаване на камарата до момента и един от основателите й.

Делегат на Генералната асамблея на Съвета на архитектите на Европа (САЕ) –  2007г. – 2015г.

Официален представител на САБ в САЕ  –  2011г. – 2015г.

Представител на САБ в работните група на САЕ „Обществени поръчки” и „Архитектурни конкурси” –  2011г. –  до момента