РЕФЕРЕНЦИИ

През годините наши клиенти са били общини, държавни институции, неправителствени организации, училища, големи промишлени предприятия и редица частни инвеститори. Някои от тях са Община Бургас, Община Царево, Българска Фондация Биоразнообразие, Дирекция на Природен парк “Странджа”, Световна Банка.

05
17
13