ДИЗАЙН НА ВХОДНИ ТАБЛА - ТИП ТОТЕМ, РЕКЛАМНИ ПАНА И ИНФОРМАЦИОННИ ТОЧКИ В ПРИРОДЕН ПАРК ``СТРАНДЖА``

2015г. Почетен диплом “Архимаг” на Бургаско архитектурно пространство Архимория’2015 в категория “Извънградски дизайн”, арх. Росица Златанова.

РЕКОНСТРУКЦИЯ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ПЛ. „ТРОЙКАТА” С ПОДЗЕМНА УЛИЦА ``КНЯЗ БОРИС” - ``ГЕН. ГУРКО`` - ГР.БУРГАС

В колектив с Атика Р5 ООД

2013г. „Златен капител“ на САБ.

РЕКОНСТРУКЦИЯ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ПЕШЕХОДНИ ЗОНИ УЛ. „ АЛЕКСАНДРОВСКА ”, БУЛ. „АЛЕКО БОГОРИДИ ”, УЛ. „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ” - ГР. БУРГАС

В колектив с Атика Р5 ООД

2012г. Лауреати на световното триенале по архитектура Интерарх’2012, сребърен медал и почетен диплом на Интерарх, Специална награда на КАБ.

 

2011г. Първо място в категория градоустройство в Е-конкурс за  устойчива архитектура 2020-9.

 

2011г. Изборът на САБ за постер за участие в изложбата „Устойчиво проектиране. Отговорност на архитекта” организирана в рамките на ХХІV световен конгрес на МСА в Токио.

 

2009г. Почетен диплом “Архимаг” Бургаско архитектурно пространство Архимория’2009 – награда за устройство на територията.

RURBAN 3
RURBAN 3

Вилна сграда в с. „Маринка”, община Бургас

2012г. Почетен диплом “Архимаг” на Бургаско архитектурно пространство Архимория’2012, арх. Галина Милкова

RURBAN 2

Вилна сграда в м. „Куку баир”, община Созопол

2012г. Национален преглед на българската архитектура – награда в категория “Жилищни сгради за сезонно обитаване”.

 

2011г. Почетен диплом “Архимаг” на Бургаско архитектурно пространство Архимория’2011, арх. Владимир Милков, арх. Галина Милкова.

RURBAN 1
RURBAN 1

Вилна сграда в с.Росен, община Созопол,

2010г. Почетен диплом “Архимаг” на Бургаско архитектурно пространство Архимория 2010, арх. Росица Златанова

Паметник на поетесата Петя Дубарова

2010г. Национален конкурс за паметник на поетесата Петя Дубарова в морската градина на гр. Бургас, скулптор Радостин Дамасков, арх. Владимир Милков – първа награда

 

Паметник на поетесата Петя Дубарова

2010г. Национален конкурс за паметник на поетесата Петя Дубарова в морската градина на гр. Бургас, скулптор Бойко Митков, арх. Росица Златанова – втора награда.

паметник на ген. Иван Колев в гр. Добрич

2009г. Национален конкурс за  паметник на ген. Иван Колев в гр. Добрич с пространствено оформление на площада, скулптор Никола Станчев, арх. Росица Златанова – втора занижена награда (първа награда неприсъдена).

 

2009г. Почетен диплом “Архимаг” на Бургаско архитектурно пространство Архимория’2009 – награда за синтез на архитектурата с пластичните изкуства.

Смесена жилищна сграда с търговски партер и офис етажи, ул. „Любен Каравелов” №8, гр. Бургас.

2007г. Почетен диплом “Архимаг” за Бургаско архитектурно пространство Архимория’2007.

още награди

1999г. Почетен диплом от Британския съвет за участие на ЕТ „Урбана Проект” в проекта Образцово селище в Бургаски регион.

 

1995г. Национален конкурс за ТУП на община Царево, ЕТ „Урбана Проект” – първо място и възлагане.

 

1995г. Контрактуван конкурс „Пространствено развитие на площад “Тройката”,  гр. Бургас – контрактация – арх. Росица Златанова, арх. Владимир Милков.

 

1989г. Национален пленер „Бургаско общоградско средище” – градоустройствена концепция за пространството около хотел България – арх. Росица Златанова, арх. Владимир Милков – награда от Националния преглед на САБ за градоустройство.

 

1989г. Национален пленер „Главна пешеходна ос на гр. Бургас” – градоустройствена концепция за развитие на пешеходна зона  по ул. „Алеко Богориди” – арх. Росица Златанова, арх. Владимир Милков – втора награда.

 

1987г. Национален конкурс „Остров “Свобода” в гр. Пазарджик” – градоустройствена концепция – арх. Росица Златанова, арх. Владимир Милков – трета награда.

 

1983г.  Национален конкурс „Главен градски  център на гр. Търговище” – градоустройствена концепция – арх. Росица Златанова, арх. Владимир Милков – трета награда.