ПАМЕТНИК НА АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ – КОДЖАКАФАЛИЯТА

ПАМЕТНИК НА АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ – КОДЖАКАФАЛИЯТА

Скулптура: Радостин Дамасков
Графичен проект и шаблони: Златина Дамаскова
Цялостна концепция и благоустрояване
арх. Галина Милкова, арх. Владимир Милков

1. Скулптура

Чрез средствата на скулптурата и архитектурата проектът интерпретира личността и делото на Александър Георгиев – Коджакафалията.

В своите 83 съзнателно скромно изживяни години търговецът, строителят, „Бащата на Бургас“, човекът ЛЕГЕНДА построява над 2200 кв.м. масивни здания, раздава дворни места на повече от 600 семейства.
Коджакафалията остава в спомените на бургазлии като човек с висока нравственост, смирен християнски дух и себеотрицание, селско трудолюбие и упоритост, безпримерна доброта и щедрост.
Под силуета на ямурлука – единственото бащино наследство и светиня за Александър Георгиев,същността на Коджакафалията е лаконично въплътена в многопластовата символика на ръцете.

Ръцете, които се МОЛЯТ.
Ръцете, които се ТРУДЯТ.
Ръцете, които ГРАДЯТ.
Ръцете, които РАЗДАВАТ.
Ръката, която БЛАГОСЛАВЯ и днес.

Съзнателно е потърсено олтарно звучене на скулптурата. Олтарът, отклик на божията любов, акцентира върху благодеянията на Александър Георгиев. Олтарът, представляващ самия акт на поклонение, е символичен израз на обществената благодарност и признателност.

Метафорично изобразеният духовен път на Коджакафалията е персонифициран посредством реалистично пресъздадената глава, естествен скулптурен завършек – свидетелство за историческото присъствие на човека легенда.

Скулптурата се изработва от гранит.

2. Благоустрояване и вписване в околната среда

Предложеният минималистичен градски дизайн е неделима част от посланието на скулптурата. WPC декингът – високоустойчив материал, имитиращ дърво, създава усещане за аскетичност. Топлотата на материала в същото време става предпоставка за висока посещаемост на пиацетата. Достъпното, комфортно, многофункционално използваемо пространство безупречно се вписва в съществуващата среда благодарение на сивия цвят на декинга.

Появата на чешма, освен необходим утилитарен елемент на средата поради засиления човекопоток, е въплъщение на акта на благодеяние. Мотивът за даващите ръце е заложен в дизайна на чешмата, подлежаща на отделна разработка. Водата материализира благодатта и се превръща в осезаем разказ за делото на Коджакафалията, живата връзка между миналото и настоящето. Благодатта е пресъздадена и чрез светлина – изгражда се ефектно осветление около чешмата.

По желание на скулптура малък участък под нивото на пиацетата е разработен в калдъръм. Едва забележим под повдигнатия съвременен исторически пласт на декинга, поставен под закалено стъкло, калдъръмът носи