ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЦАРЕВО

ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЦАРЕВО

ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ: 1998Г.

ПРОЕКТАНТ: РОСИЦА ЗЛАТАНОВА – РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ,

И КОЛЕКТИВ