РЕКОНСТРУКЦИЯ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ПЛ. „ТРОЙКАТА” С ПОДЗЕМНА УЛИЦА “КНЯЗ БОРИС” – “ГЕН. ГУРКО“ – ГР.БУРГАС

РЕКОНСТРУКЦИЯ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ПЛ. „ТРОЙКАТА” С ПОДЗЕМНА УЛИЦА “КНЯЗ БОРИС” – “ГЕН. ГУРКО“ – ГР.БУРГАС

Атика Р5 ООД, Архитекти Урбана ООД