Природен парк “Странджа” – план за управление

Природен парк “Странджа” – план за управление

Проектът е разработен чрез БЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЕ в периода 2000-2005г.
УЧАСТНИЦИ: Росица Златанова (Ръководител проект) – ЕТ „Урбана проект”, Жеко Спиридонов (Ръководител експертен екип по биоразнообразието), ст.н.с. инж. Дико Патронов ( Експерт по горите и горското стопанство), Чавдар Гусев (Ръководител експертен екип по ботаника), Емилия Тодорова (Ръководител ГИС) и основен колектив от експерти: Соня Енилова, Върбан Москов, ст.н.с. Иван Карайотов, проф. Нино Нинов, ст.н.с. Пенчо Добрев, д-р инж. Йордан Йорданов, д-р. инж. Илко Бонев, доц. д-р Венелин Желев, ст.н.с. Добри Димитров, доц. дсн Румяна Стоилова, инж. Веселин Шарлопов, Андриана Андреева и др.

 

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК “СТРАНДЖА” – 2005г.

 

ПУБЛИКАЦИИ:

Best Practices for Conservation Planning in Rural Areas
Strandja Nature Park Management Plan

 

thumbnail_Best Practice

Участие на заинтересованите страни в разработване на планове за управление на природните паркове в България

Участие на заинтересованите страни