ПЕТРОЛНА БАЗА “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД

ПЕТРОЛНА БАЗА “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД

ПУП – ПРЗ ЗА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР

N 07079.831.1, БИВШ ИМОТ N1, МАСИВ N9,

М. РОСЕНЕЦ, ЗЕМЛИЩЕ КВ.”КРАЙМОРИЕ”, ОБЩИНА БУРГАС
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ: 2012Г.

ПРОЕКТАНТИ – АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ,

СЪВМЕСТНО С АТИКА Р5 00Д