КЪЩА КРАЙ РЕКА

КЪЩА КРАЙ РЕКА

ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА „КЪЩА КРАЙ РЕКА” в София
ИДЕЙНА ФАЗА: 2009г.
ПРОЕКТАНТ: Галина Милкова