ЗЕЛЕНИ, ДОСТЪПНИ И АКТИВНИ ПЕШЕХОДНИ ЗОНИ, ГР. СЛИВЕН

ЗЕЛЕНИ, ДОСТЪПНИ И АКТИВНИ ПЕШЕХОДНИ ЗОНИ, ГР. СЛИВЕН

КОНКУРСЕН ПРОЕКТ

Ръководители:
арх.Росица Златанова – Милкова
арх.Петър Чернинков

 
Колектив:
арх. Владимир Милков
арх. Галина Милкова
арх. Стойчо Добрев
арх. Владимир Маринов
ланд. арх. Диана Чолакова – озеленяване
инж. Лъчезар Ханджиев – пътна част
инж. Антон Маринов – ОВ
инж. Боряна Видинова – ВиК
инж. Венет Стойчев – Геодезия
инж. Димитър Ненов – Ел.