ДЕМОКРАТОС

ДЕМОКРАТОС

Центровете за култура и дебати формират сравнително нова типология, чиято задача е разрешаването на етичния проблем за пасивността на обществото. Те предоставят активна роля на гражданите в политическия и културен живот на дадена държава, поставят обществото, политическия и културния елит в атмосфера на равнопоставеност. В условията на представителна демокрация, каквато е формата на управление в България, ние делегираме правата си на народни представители, освобождаваме се от пряка политическа отговорност и ставаме лесна мишена за културна и политическа пропаганда. Следователно центровете за култура и дебати са необходимост за нашето общество. Те са обществен активизатор. На този етап типологията на центровете за култура и дебати включва политически и културен сектор и дисперсни пространства, предназначени за възникването на спонтанен диалог между посетители. Големият недостатък на тази схема е невъзможността за възникването на обществен дебат между масата посетители. Центърът за култура и дебати ДемоКратос предлага подобрена схема, в която дисперсните пространства ескалират в открит (масово достъпен) форум за дебати – метафора на червената точка. Тази червена точка е място на широка публичност, където обществената мисъл се ангажира с горещи политически и културни теми, без да бъде ограничена от цензурни рамки. С други думи – това е мястото, където се формира гражданско съзнание.